Y.A.M. - Young Afar Movement

Y.A.M är en förkortning för Young Afar Movement som är en rörelse som inriktar sig på ungdomar med afarisk bakgrund runt om i världen.


Photo